Informacja o administratorze danych osobowych

- Administratorem danych jest „BATNA CONSULTING Jacek Styka” z siedzibą w  81-540 Gdynia, al. Zwycięstwa 250. Podanie danych jest dobrowolne.
- Powyższe dane będą przetwarzane przez „BATNA CONSULTING Jacek Styka” w celu przekazania informacji o ofercie (telefonicznie lub mailowo), właściwych ze względu na świadczenie usługi to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 216 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych, RODO).
- Przysługuje Państwu prawo do: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, sprostowania danych, ich trwałego usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania a Administrator spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego.

Wszelkie prośby należy kierować na adres siedziby administratora lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@home4.pl. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie www.home4.pl …………………………………..
            (podpis)